ALGEMENE VOORWAARDEN

Bed and Adventure Tramontana & Wellness in Castilenti – Teramo – Abruzzo

 1. Algemeen
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed and Adventure Tramontana & Wellness, adres Contrada Torrette 2-3, 64035 Castilenti, Teramo in Abruzzo
 • Onder Bed and Adventure Tramontana & Wellness wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie(s)’, (het/de) ‘gast/-verblijf(ven)’, (het/de) ‘gast/-suite, (de) ‘gasten/-kamer
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ en/of ‘gebruiker(s)’
 • Eigenaren/beheerders van Bed and Adventure Tramontana & Wellness zijn Tamara van Netten en Albert Rudolf Grosfeld
 • Gasten van Bed and Adventure Tramontana & Wellness dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen bij bevestiging van de reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de verblijven van de accommodatie, deze zijn beide tevens in te zien op de website bedandadventure.com
 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaren/beheerders gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot de Bed and Adventure Tramontana & Wellness ontzeggen en/of weigeren zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden/Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt

 

 1. Bed and Adventure Tramontana & Wellness
 • De gehele accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness met twee gastenverblijven is beschreven op de website bedandadventure.com
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en actuele situatie van Bed and Adventure Tramontana & Wellness ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
 • Honden zijn in overleg met eigenaren/beheerders toegestaan. Overige huisdieren zijn niet toegestaan
 • De accommodatie is zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichte lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken

 

 1. Tarieven
 • De actuele particuliere verblijfsprijzen staan beschreven op www.bedandadventure.com
 • De tarieven van de twee gastverblijven van Bed and Adventure Tramontana & Wellness zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten
 • Huurprijzen van de twee gastenverblijven van Bed and Adventure Tramontana & Wellness zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, Wifi en BTW
 • Toeristenbelasting per persoon is bij de prijs inbegrepen
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten
 • Alle vermeldingen op de website van de Bed and Adventure Tramontana & Wellness bedandadventure.com worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed and Adventure Tramontana & Wellness is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden
 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief voor het betreffende gastenverblijf dat geldig was op de datum van bevestiging

 

 1. Reservering en bevestiging
 • De reservering van de huur van een gastenverblijf bij Bed and Adventure Tramontana & Wellness kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email aangegaan worden
 • Daarnaast kan gereserveerd worden via
 • De website van Bed and Adventure Tramontana & Wellness bedandadventure.com
 • De websites van Booking.com / Airbnb / Vrbo
 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht
 • Gasten dienen een vaste woon-of verblijfplaats te hebben
 • De persoon die zich bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn
 • De gast dient een kopie van een geldig paspoort of ID-bewijs te verstrekken. Dit is verplicht voor de registratie op basis van de Italiaanse wet-regelgeving en de door Bed and Adventure Tramontana & Wellness verplichte afgifte toeristenbelasting
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Casetta Tramontana & Wellness een definitieve bevestiging per e-mail
 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken

 

 1. Betaling
 • Nadat de reservering per email is bevestigd door Bed and Adventure Tramontana & Wellness dient u de factuur met een voorschot van 30% van de totale verblijfskosten over te maken op onze rekening. Na het verrichten en de ontvangst van deze betaling is de reservering op een verblijf in Bed and Adventure Tramontana & Wellness definitief voor beide partijen en zijn de Algemene Voorwaarden van kracht. Hiermede verklaart u tevens de Algemene Voorwaarden van Bed and Adventure Tramontana & Wellness te hebben ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de eigenaren van Casetta Tramontana & Wellness over te maken
 • Alvorens tot een eerste aanbetaling van 30% wordt overgegaan is er sprake van een optie en kunnen zowel de gast als de accomodatiehouder zonder verdere restricties of kosten van de reservering afzien
 • Indien u de totale verblijfskosten niet in één keer of d.m.v. voorschotbetaling over heeft gemaakt dient u het openstaande bedrag ten minste 8 weken voor aankomst te voldoen. De eigenaren/beheerders kunnen in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken
 • Indien dit bedrag niet tijdig is betaald, behoudt Bed and Adventure Tramontana & Wellness zich het recht voor de reservering te annuleren en de annuleringskosten zoals omschreven onder de Annuleringsvoorwaarden, in rekening te brengen
 • De betalingen dienen binnen 7 dagen te worden overgemaakt naar bankrekening met IBAN: NL71 RABO 0153 3194 02 t.n.v. T. van Netten onder vermelding van de factuur/-en reserveringsnummer
 • Bij reservering geeft u de voorkeur aan voor de gewenste accommodatie. Het is niet mogelijk om, door welke omstandigheid ook, deze keuze (ter plaatse) te wijzigen. Een compensatie of teruggave in aanbetaling of andere kosten vindt niet plaats
 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling uitsluitend contant voldoen
 • Het restantbedrag van de bijkomende kosten en de kosten voor geleverde diensten en/of producten op Bed and Adventure Tramontana & Wellness, dienen ter plaatste en contant te worden voldaan, uiterlijk op de dag van vertrek
 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hierom vragen
 • Casetta Tramontana & Wellness kan geen betaling via credit card of PIN accepteren

 

 1. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde accommodatie, dient u dit zo spoedig mogelijk per email met ontvangstbevestiging bij Bed and Adventure Tramontana & Wellness te melden
 • Na ontvangst van de annulering stuurt Bed and Adventure Tramontana & Wellness een bevestiging retour. Pas dan is er sprake van een rechtsgeldige annulering
 • Bij annulering is het niet mogelijk om geld terug te ontvangen. Wij adviseren daarom een goede reis-en annuleringsverzekering
 • Bij annulering betaalt/ betalen de gast(en) een vergoeding aan de eigenaren/beheerders:
 • Bij annulering tot 6 weken voor aankomst is de gast het bedrag van de aanbetaling (voorschot van 30%) verschuldigd
 • Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomst moet het volledige bedrag van de reservering worden betaald
 • Er wordt ten alle tijden aanvullend € 50 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht
 • Bij annulering van een arrangement is altijd het volledige bedrag verschuldigd
 • No-Show; indien u zonder annulering niet op de geboekte datum/ingangsdatum aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht plus een extra 15% over de overeengekomen prijs
 • Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, ongeacht de reden, is de gast het volledige bedrag van de reservering verschuldigd, er vindt geen restitutie plaats
 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering per email te worden doorgegeven aan Bed and Adventure Tramontana & Wellness
 • Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaren/beheerders IBAN: NL71 RABO 0153 3194 02 t.n.v. T. van Netten. Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt
 • Indien te betalen annuleringskosten niet op tijd worden voldaan, zal de vordering -na een laatste schriftelijke aanmaning- uit handen worden gegeven aan een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van de gast komen

 

      Annulering door Bed and Adventure Tramontana & Wellness

 • Indien door Bed and Adventure Tramontana & Wellness door omstandigheden gedwongen is tot annulering van het verblijf, zal zij de gast hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en indien mogelijk een alternatief aanbieden. Bij het niet aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de gast, zal Bed and Adventure Tramontana & Wellness het reeds (aan)betaalde bedrag terugstorten. De gast behoudt enkel het recht op het terugvorderen van dit bedrag

 

 1. Aankomst en Vertrek
 • Inchecken vindt plaats tussen 15.00-21.00 uur, uitchecken tussen 08.00-10.00 uur
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar/beheerder
 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van de beheerder van het gehuurde gastenverblijf op de accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness die bij vertrek dient te worden ingeleverd
 • Op de dag van aankomst is de accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness vanaf 15.00 uur beschikbaar
 • Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Bij overschrijding van de vertrektijd zonder vooroverleg kan een extra nacht in rekening worden gebracht
 • Alleen in overleg met de eigenaren/beheerders kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden
 • Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats
 • Het verblijf moet netjes worden achtergelaten. De was in de daarvoor bestemde wasmand. Al het afval moet worden geleegd in de daarvoor bestemde afvalbakken bij de hoofdentree.
 • Indien er zaken gebroken of kapot zijn dient dit vóór vertrek te worden gemeld. Niet gemelde schade, geconstateerd binnen 24 uur na vertrek, wordt alsnog in rekening gebracht

 

 1. Uw verblijf
 • U huurt een gastenverblijf, dat betekent dat uzelf dient zorg te dragen voor verbruiks- en of levensmiddelen, tenzij anders is overeengekomen
 • Het (gereserveerde) ontbijt vindt plaats tussen 08.30-10.30 uur. Een allergie of andere (dieet) wensen dienen voor aankomst te worden doorgegeven
 • Het (op aanvraag) diner vindt plaats tussen 18.00-22.00 uur. Een allergie of andere (dieet) wensen dienen voor aankomst of tijdig te worden doorgegeven.
 • De avondklok geldt tussen 23.00 uur en 08.00 uur en zondag de gehele dag. Geluidshinder dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de gastverblijven van de accommodatie maar ook voor de diverse (buiten)terrassen, zitverblijven en zwembad nabij de gastverblijven
 • Radio’s, televisies, mobiele device en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan andere gasten en omwonenden
 • Mogelijke bezoekers van onze gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaren/beheerders en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van de diverse terrassen, parkeerplaatsen en faciliteiten, tenzij in overleg en met goedkeuring van de eigenaren/beheerders
 • Gebruik van de aanwezige faciliteiten zoals het zoutwater zwembad, de sauna, de hot tub en de koudwaterbaden zijn kosteloos en geschiedt ten allen tijden en geheel op eigen risico. Gasten dienen zich te houden aan de gangbare gedragsnormen en huisregels zoals ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaren /beheerders en zoals beschreven in het huisreglement welke in de gastenverblijven van accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness te vinden is

 

 1. Veiligheid en milieu
 • Gasten dienen instructies van de eigenaren/beheerders op te volgen
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten
 • H.B.O. doos en blusmiddelen zijn aanwezig in uw gehuurde gastenverblijf
 • Aanwezigheid van verdachte personen/activiteiten op of nabij de accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness onmiddellijk melden bij de eigenaren/beheerders
 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid
 • De gehele accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness met twee gastenverblijven heeft een maximale capaciteit voor 5 gasten per nacht
 • De gehele accommodatie Bed and Adventure Tramontona & Wellness is 24 uur per etmaal toegankelijk tijdens uw verblijf
 • De sleutel(s) zijn verkrijgbaar bij de eigenaren/beheerders

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness zijn voor rekening van de gasten
 • De eigenaren/beheerders zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of kosten voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness
 • De eigenaren/beheerders, Bed and Adventure Tramontana & Wellness zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van welke aard dan ook, berokkend aan de gasten, aan de eigendommen van de gasten of veroorzaakt door andere gasten ten tijde van hen verblijf. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen/zaken van de eigenaren/beheerders dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaren/beheerders en aan hen te worden vergoed
 • Bij verlies van sleutels van Casetta Tramontana & Wellness worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de desbetreffende gast(en) in rekening gebracht
 • De accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness is niet aansprakelijk voor storingen en uitval in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie Bed and Adventure Tramontana & Wellness
 • Bed and Adventure Tramontana & Wellness is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden al dan niet ten gevolge van een besmetting zoals bijvoorbeeld het Covid-19 virus
 • Aangezien rechtstreeks bij Bed and Adventure Tramontana & Wellness is geboekt, zijn de voorwaarden van de ANVR of SGR niet van toepassing

 

 1. Klachten/meningsverschillen
 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven/ongenoegen middels een klacht aan de eigenaren/beheerders voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt
 • De klacht dient in redelijkheid en billijkheid door Bed and Adventure Tramontana & Wellness te kunnen worden opgelost naar tevredenheid van de gast of een oplossing te vinden waar beide partijen mee kunnen instemmen. Is dit niet naar tevredenheid van de gast, dan is deze vrij om te vertrekken. De resterende nachten moeten voor vertrek door de gast worden afgerekend. Er vindt geen restitutie plaats.
 • De administratie van de eigenaren/beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslissen de eigenaren/beheerders

 

 1. Overmacht
 • Bed and Adventure Tramontana & Wellness is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaren/beheerders gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen, aardbevingen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaren/beheerder(s) of diens naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaren/beheerders kan worden gevergd

 

 1. Privacy
 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaren/beheerders vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld

 

 1. Slotbepaling
 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Italiaans recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter, voor zover de regels van internationaal privaatrecht bepalen
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
error: Content is protected !!
WhatsApp Stuur ons een berichtje